KaixianQU

Kaixian QU

Kaixian QU
Tongji Univerisity

GPA(4.86/5.00)
TOEFL(105/120)
GRE(333/340+3.5/6)